9. SINIF PROJE ÖRNEKLERİ
1. Enzimlerin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarının araştırılması ve bu kullanıma yönelik uygulamalı bir çalışma
2. Bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanlarının araştırılması
3. Lizozom faaliyetlerinin canlı metabolizmasına etkilerine örnekler verilmesi
4. Marketlerde satılan gıdalarda koruyucu, renk ve kıvam artırıcı maddelerin tespiti ve bu maddelerden en az birinin kullanım sıklığı, insan sağlığı üzerine olası etkilerinin araştırılması
5. Vücut ısısının aşırı yükselmesi veya düşmesinin vücut faaliyetlerine etkisinin araştırılması
6. Günümüzde kanser hastalığına yakalanan insan sayısı artışının olası sebeplerinin araştırılması
7. Seçilen bir kanser türünün nedenleri, görülme sıklığı ve tedavisinin araştırılması
8. Sağlık alanında büyük önemi olan bir buluşun (penisilin gibi) hikâyesinin araştırılması
9. Günümüzde uygulanan kültür mantarı yetiştiriciliğinin araştırılması ve sunulması
10. Bitkilerin teknolojide kullanım alanlarının araştırılması ve sunulması
11. Atıkların geri dönüşümü ve geri dönüşümün biyolojik ve ekonomik boyutunun araştırılması
12. Okul, mahalle veya evde “geri dönüşüm” fikrini hayata geçiren uygulamalı çalışma örneklerinin (geri dönüşüm için gerekli propaganda, toplama kutularının oluşturulması, atıkların tasnif edilmesi, bunların ilgili yerlere taşınması, bu konularda resmî makamlarla yapılan yazılı ve sözlü görüşmeler vb.) araştırılması
13. Kök hücrelerin nereden ve nasıl elde edildiğinin ve kullanım alanlarının araştırılması
14. Tarımda, biyolojik, kimyasal veya fiziksel mücadele yöntemlerinden herhangi birinin ve bunun çevre üzerindeki etkilerinin araştırılması
15. Tarımda, biyolojik, kimyasal veya fiziksel mücadele yöntemlerinden herhangi birinin olası etkilerini ortaya koyan bir deney tasarımı yapılması ve uygulanması
16. Dünyada hızla artan obezitenin nedenleri ve olası sonuçlarının araştırılması ve sunulması
17. Okul kantinlerinde sık tüketilen besin maddelerinin kalori-besin değeri vb. ölçütler açısından analizi, dengeli beslenme ve obezitedeki rollerinin araştırılması
18. Kimyasal gübrelerin osmoz ve turgora etkilerinin araştırılması
19. Pestisidlerin zirai mücadelede nasıl ve neden kullanıldığının araştırılması (Pestisidlerin kullanımı konusunda yakın bölgede yaşayan çiftçilerin görüşlerinin alınması)
20. DNA testinin kullanım alanlarının araştırılması ve sunulması